Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Skontaktuj się z nami

 

Kontakt z nami

Elżbieta Kubisztal
ADS Zamówienia Publiczne
Kom.: 696 01 17 92
e-mail: biuro@ads-zp.pl

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

2013-02-21 12:08

W dniu wczorajszym, tj. 20 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271).  


Jednocześnie w dniu 20 lutego 2013 r. weszły w życie następujące akty wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych:


- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (poz. 233

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (poz. 232)

 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Poz. 1361)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Poz. 1360)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Poz. 1372)


Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na swojej stronie internetowej tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych, a także udostępnił omówienie zmian nowelizacyjnych, którym jest poświęcony cały lutowy numer Informatora Urzędu. Z kolei pod numerem telefonu: 22 458 77 22 działa infolinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji znowelizowanych przepisów.

Źródło: UZP

Wróć