Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Skontaktuj się z nami

 

Kontakt z nami

Elżbieta Kubisztal
ADS Zamówienia Publiczne
Kom.: 696 01 17 92
e-mail: biuro@ads-zp.pl

Oferta

ADS Zamówienia publiczne świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawa zamówień publicznych:

  • sporządzanie opinii, udzielanie konsultacji oraz porad,
  • analiza, ocena lub opracowywanie całości niezbędnej dokumentacji, 
  • w szczególności opracowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści umowy wraz załącznikami,
  • udział w pracach komisji przetargowej jako członek komisji przetargowej,
  • udział w postępowaniu jako biegły,
  • ocena ofert składanych przez wykonawców,
  • sporządzanie odwołań oraz skarg w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ich ocena oraz rekomendacje w zakresie treści,
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, jako pełnomocnik zamawiającego,
  • reprezentacja zamawiającego i wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami powszechnymi.

Świadczone przez nas usługi doradcze na rzecz wykonawców i zamawiających mogą mieć charakter zarówno stały, jak i doraźny.

 

Oferujemy również przeprowadzenie kontroli zgodności dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (audyt zamówień publicznych).

 

Obok szeroko pojętych usług doradczych oferujemy również szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. W naszej ofercie mamy zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte ściśle dostosowane do potrzeb odbiorców.