Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Skontaktuj się z nami

 

Kontakt z nami

Elżbieta Kubisztal
ADS Zamówienia Publiczne
Kom.: 696 01 17 92
e-mail: biuro@ads-zp.pl

Witamy na stronie naszej firmy

ADS Zamówienia Publiczne Audyt Doradztwo Szkolenia jest firmą funkcjonującą na rynku usług doradczych od roku 2006.  ADS Zamówienia Publiczne specjalizuje się w zamówieniach publicznych.  Obok usług doradczych świadczymy równiez usługi szkoleniowe oraz usługi w zakresie badania zgodności procedury udzielania zamówień publicznych z przepisami prawa.  

Posiadane kwalifikacje i wieloletnia praktyka gwarantują profesjonalne i kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe.

Zapraszamy do współpracy.
Elżbieta Kubisztal

Oferta naszej firmy

  • kompleksowe usługi doradcze z zakresu Prawa zamówień publicznych
  • usługi szkoleniowe z zakresu Prawa zamówień publicznych
  • kontrola zgodności dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (audyt zamówień publicznych). 

Aktualności

2013-02-21 12:08

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Wejście w życie ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271) oraz aktów wykonawczych do Prawa zamówień publicznych.

Więcej...

2012-08-02 17:22

Nowe opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pojawiły się nowe opinie prawne dotyczące przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:

Więcej...

2012-07-27 13:04

Rozszerzenie przesłanek wykluczenia z postępowania. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

W dniu 21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769). Nowelizacja ta w art. 21 wprowadziła dwie nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 1 Pzp).

Więcej...

2012-06-23 18:04

W oczekiwaniu na zmiany Prawa zamówień publicznych

Trwają prace nad kolejnymi zmianami Prawa zamówień publicznych ...

Więcej...