Zamawiający

Dla zamawiających świadczymy usługi:

  • kompleksowe wsparcie w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy
  • uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej
  • pomoc przy badaniu i ocenie ofert
  • wsparcie w toku procedury odwoławczej
  • przeprowadzanie audytów postępowań oraz kontroli ex-ante

Oferujemy również usługę kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako Pełnomocnik zamawiającego.

Z nami uzyskasz pewność co do legalności czynności zmierzających do udzielenia zamówień publicznych.