Obszary działania

ADS Zamówienia Publiczne Audyt Doradztwo Szkolenia świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie Prawa zamówień publicznych. Zapewniamy wsparcie prawne dla wykonawców oraz zamawiających na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nasze usługi w zależności od potrzeb klientów mogą mieć charakter zarówno stały, jak i doraźny.

DORADZTWO

Kompleksowe usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych dla Wykonawców i Zamawiających o charakterze stałym bądź doraźnym.

SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych (otwarte i zamknięte) uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności oraz stopień wtajemniczenia uczestników szkolenia.

AUDYT

Kontrola zgodności dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (audyt zamówień publicznych) oraz kontrola ex-ante.

PROCEDURY

Usługi opracowania i wdrożenia wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień publicznych.